Premium (Trendy GS.07)

Category: Economic
Created by: Anna Chada

Zestaw instalacyjny „Premium” dwururowy wersja kątowa lub prosta ¾”x¾”. Głowica termostatyczna Trendy GS.07-306C

PRGS07306C/FP
PRNYGS07306C/FP (z nyplami)

78 zł
87 zł

PRGS07306C/FK
PRNYGS07306C/FK (z nyplami)

78 zł
87 zł

Location

Ask about this product