Firma Vario Term Sp. z o.o. posiada liczne niezbędne deklaracje i certyfikaty dla efektywnej pracy oraz dla bezpieczeństwa Klientów.

Zdjęcie wejściowe

Poniżej znajdą Państwo pliki do pobrania.

 

CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA:

-> Świadectwo ochronne na znak towarowy

-> ETA - Europejska Ocena Techniczna (PL)

-> ETA - Europejska Ocena Techniczna (EN)

-> ISO 9001:2015 (EN)

-> ISO 9001:2015 (PL)

-> Certyfikat (uczestnictwo w publicznej kampanii edukacyjnej)

 

 

DEKLARACJE:

-> CE. Deklaracja właściwości użytkowych - Głowice termostatyczne: PRESTIGE

-> CE. Deklaracja właściwości użytkowych - Zawór grzejnikowy: typ SF

-> CE. Deklaracja właściwości użytkowych - Zawór grzejnikowy: typ VISION

 

-> Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Głowice termostatyczne: PRESTIGE, PICCO

-> Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Zawory grzejnikowe: SF, EF, ROYAL, MASTER, ARCUS, AXI

-> Krajowa deklaracja właściwości użytkowych -Zawory grzejnikowe: VISION, INTEGRA

-> Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych - Glowice termostatyczne PLUS, TRENDY

-> Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Zawory grzejnikowe: LUX

-> Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Zawory grzejnikowe odcinające/regulacyjne: VISION, INTEGRA, QUATTRO, FK, SWING, PREMIUM, TWINS, UNICO.

-> Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Przyłącza grzejnikowe: TWINS, UNICO

 

 

KODY PKWIU:

-> Kody PKWIU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług)